ปุ๋ยสูตรสูงจะช่วยเพิ่มน้ำยางให้แกต้นยางได้อีกด้วยทำให้ เกษตรกร ชาวสวนยางมีกำไรเพิ่มขึ้น
ดินที่ใช้ปลูกยางพารามักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จำเป็นต้องบำรุงดิน อย่างสม่ำเสมอ ต้นยางจึงจะเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิิตสูง การใช้ ปุ๋ยยางให้เกิดผลดีนั้น นอกจากจะต้องดูและสม่ำเสมอแล้ว ยังต้อง เลือกปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและการใช้ที่ถูกต้องด้วย
การใช้ปุ๋ยในพืชต่างๆ
การใช้ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา (20-8-20) (20-10-12)
การใช้ปุ๋ยนาข้าว
ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยสกัดจากธรรมชาติ ( Bio Natural )
อาหารเสริมสำหรับข้าว
Presentation Thai V. HQ
Presentation English V. HQ
การใช้ปุ๋ยในพืชต่างๆ
การใช้ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา (20-8-20) (20-10-12)
การใช้ปุ๋ยนาข้าว
การใช้ปุ๋ยนาข้าว
ในนาข้าวที่มีการปลูกซ้ำซากนานติดต่อกันนานกว่า 10 ปี ฝ่ายวิชาการของบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านใช้ปุ๋ยสูตร 15-7-18 ในช่วงที่ข้าวกำลังสร้างเม็ด กระบวนการสร้างแป้งของเม็ดข้าวจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ท่านจะได้เม็ดเต็มที่ไม่แตกหักง่ายเมื่อนำข้าวเปลือกไปสี นอกจากนี้ น้ำหนักรวงจะสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
สภาพดิน

ช่วงอายุข้าว

ปุ๋ยที่ใช้
วิธีการใส่ปุ๋ย
ดินเหนียว
(นาเก่า)
1. ระยะเตรียมดิน อินทรีย์พิเศษแกรนนูลาร์ ใช้หว่านในแปลงหลังไถพรวน ใช้ก่อนปักดำ 1-2 วัน
อัตรา 50-75 กิโลกรัม/ไร่
2. ปักดำหรือหว่าน 46-0-0 หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำ 7-15 วัน
อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
3. ข้าวตั้งท้อง 16-20-0 หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำ 30-45 วัน
อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
4. สร้างเม็ดข้าว 15-7-18 หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำ 60 วัน
อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่

ดินทราย
หรือ
ร่วนปนทราย

1. ระยะเตรียมดิน อินทรีย์พิเศษแกรนนูลาร์ ใช้หว่านในแปลงหลังไถพรวน ใช้ก่อนปักดำ 1-2 วัน
อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร่
2. ปักดำหรือหว่าน 46-0-0 หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำ 7-15 วัน
อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
3. ข้าวตั้งท้อง
16-16-8
หรือ
16-8-8
หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำ 30-45 วัน
อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
4. สร้างเม็ดข้าว 15-7-18 หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำ 60 วัน
อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
สำนักงานใหญ่ สถานที่ผลิตและเก็บปุ๋ย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เลขที่ 4 หมู่ 11 <a href="https://www.balkanfiber.com/assets/images/chloe_replica_handbags.html">Balenciaga Replica Handbags</a> สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961533 โทรสาร : 038-961504 อีเมล : [email protected]
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
13/14-15 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 www.baglink.net Best Luxury Replica Handbags Online Shop, Louis Vuitton Handbags Replica โทรศัพท์ : 02-448-8323-6 โทรสาร : 02-448-8327
Copyright © 2010 Granular Holding Co.,Ltd. All rights reserved. Powered byQPlusHost.com
เช็คเมลล์@granularholding - เช็คเมลล์@granulargrowth