ปุ๋ยสูตรสูงจะช่วยเพิ่มน้ำยางให้แกต้นยางได้อีกด้วยทำให้ เกษตรกร ชาวสวนยางมีกำไรเพิ่มขึ้น
ดินที่ใช้ปลูกยางพารามักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จำเป็นต้องบำรุงดิน อย่างสม่ำเสมอ ต้นยางจึงจะเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิิตสูง การใช้ ปุ๋ยยางให้เกิดผลดีนั้น นอกจากจะต้องดูและสม่ำเสมอแล้ว ยังต้อง เลือกปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและการใช้ที่ถูกต้องด้วย
การใช้ปุ๋ยในพืชต่างๆ
การใช้ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา (20-8-20) (20-10-12)
การใช้ปุ๋ยนาข้าว
ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยสกัดจากธรรมชาติ ( Bio Natural )
อาหารเสริมสำหรับข้าว
Presentation Thai V. HQ
Presentation English V. HQ
ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา

ดินที่ใช้ปลูกยางพารามักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จำเป็นต้องบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ ต้นยางจึงจะเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิิตสูง การใช้ปุ๋ยยางให้เิกิดผลดีนั้น นอกจากจะต้องดูและสม่ำเสมอแล้ว ยังต้องเลือกปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและการใช้ที่ถูกต้องด้วย

ปุ๋ยสูตรสูงเป็นปุ๋ยที่เข้มข้นไปด้วยธาตุอาหารที่เหมาะแก่ต้นยางพารา ซึ่งได้จัดปริมาณการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับอายุของยางพาราเป็น 4 ประเภท

  • ปุ๋ยแปลงต้นกล้ายาง
  • ปุ๋ยแปลงกิ่งตายาง
  • ปุ๋ยยางก่อนเปิดกรีด
  • ปุ๋ยยางหลังเปิดกรีด

โดยจะใช้ในอัตราต่างๆ กัน ซึ่งเหมาะแก่ต้นยาง และเกษตรกรเพระาปุ๋ยจะมีธาตุอาหารสำหรับต้นยางที่มากพอและเหมาะสมและช่วย
ในการอำนวยความสะดวกของเกษตรกรในการเลือกใช้ปุ๋ยโดยใช้เพียงสูตรเดียวก็ใช้ได้กับต้นยางได้ตลอด และไม่ยุ่งยาก ในการ
เลือกใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ และนอกจากนี้ ปุ๋ยสูตรสูงจะช่วยเพิ่มน้ำยางให้แกต้นยางได้อีกด้วยทำให้เกษตรกร ชาวสวนยางมีกำไรเพิ่มขึ้น

สำนักงานใหญ่ สถานที่ผลิตและเก็บปุ๋ย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เลขที่ 4 หมู่ 11 <a href="https://www.balkanfiber.com/assets/images/chloe_replica_handbags.html">Balenciaga Replica Handbags</a> สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961533 โทรสาร : 038-961504 อีเมล : [email protected]
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
13/14-15 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 www.baglink.net Best Luxury Replica Handbags Online Shop, Louis Vuitton Handbags Replica โทรศัพท์ : 02-448-8323-6 โทรสาร : 02-448-8327
Copyright © 2010 Granular Holding Co.,Ltd. All rights reserved. Powered byQPlusHost.com
เช็คเมลล์@granularholding - เช็คเมลล์@granulargrowth