สูตรปุ๋ยคุณภาพทั้งหมด
สูตร 13-13-21
พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก
สูตร 15- 7-18
ยางพารา
สูตร 15-15-15   
พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้ประดับ พืชผัก
สูตร 16-8-8
ข้าวที่ปลูกในดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ที่มีธาตุโพแทสเซียมต่ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
สูตร 16-16-8
ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ไม้ผล และพืชผัก ที่เป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย
สูตร 16-20-0
ข้าวที่ปลูกในดินเหนียว
สูตร 20-8-20
ยางพารา
สูตร 20-10-12
ยางพารา
สูตร 30-0-0
ข้าว พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล
สูตร 18-46-0
ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่ดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ และใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่าง ๆ
สูตร 0-0-60
ไม้ผล พืชไร่ และพืชหัว
สูตร 46-0-0
พืชผัก และใช้เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้า
สำหรับนาข้าว พืชไร่
สูตร 46-0-0
ชื่อสามัญ ยูเรีย
ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 46%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 0%
 • ปริมาณสารเป็นพิษ ไบยูเร็ต (Biuret) 1%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชผัก และใช้เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้าสำหรับนาข้าว พืชไร่
  ประโยชน์ สามารถละลายน้ำได้ พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารโดยทางราก และทางใบ เพื่อใช้เร่งความ เจริญเติบโตของพืช
  อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

  ก. นาข้าว

  1. ข้าวพันธุ์ไวแสง ซึ่งปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ใช้ปุ๋ยเคมี อัตราไร่ละ 5-10 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลง ก่อนข้าวออกดอก 30 วัน

  2. ข้าวพันธุ์ไม่ไวแสง ซึ่งปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ใช้ปุ๋ยเคมี อัตราไร่ละ 10-15 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลง หลังปักดำข้าว 35-45 วัน

  ข. พืชไร่ชนิดต่าง ๆ

  อ้อย ใส่อัตราไร่ละ 50-80 กิโลกรัมต่อปี ดังนี้ อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็น 2 ครั้ง เท่า ๆ กัน ครั้งแรก หลังปลูก ประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก ประมาณ 30-60 วัน อ้อยตอนอกเขตชลประทาน ครั้งแรก ต้นฤดูฝน ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรก ใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สอง ใส่อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ

  สับปะรด ใช้ปุ๋ยเคมี อัตราไร่ละ 25 กิโลกรัม โรยข้างแถวสับปะรด แล้วพรวนดินกลบหลังจากปลูก 30 วัน

  ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ใช้ปุ๋ยเคมี ในอัตราไร่ละ 10-20 กิโลกรัม โรยข้างแถวข้าวโพด ข้าวฟ่าง แล้วพรวนดินกลบเมื่อข้าวโพด ข้าวฟ่าง มีอายุ 25-30 วัน

  ค. พืชผักชนิดต่าง ๆ

  สำหรับพืชผัก ปุ๋ยเคมีใช้ได้กับมะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หอมหัวใหญ่ กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีกหลายชนิด โดยแบ่งอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีออกเป็น 2 ระยะ คือ

  • ระยะที่ 1 ใช้เมื่อต้นพืชอายุ ประมาณ 10-15 วัน โดยหว่านปุ๋ยเคมี อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม
  • ระยะที่ 2 ใช้หลังหว่านปุ๋ยเคมีครั้งแรก ประมาณ 30-45 วัน ในอัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืช
  ผู้นำเข้าปุ๋ย
  บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  58/52 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02-4488323-6
  โทรสาร 02-4488327
  ผู้ผลิต
  บริษัท กุยโจ วองฟู เคมี-ฟอส อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต คอร์ป จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สำนักงานใหญ่ สถานที่ผลิตและเก็บปุ๋ย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  เลขที่ 4 หมู่ 11 <a href="https://www.balkanfiber.com/assets/images/chloe_replica_handbags.html">Balenciaga Replica Handbags</a> สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961533 โทรสาร : 038-961504 อีเมล : [email protected]
  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  13/14-15 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 www.baglink.net Best Luxury Replica Handbags Online Shop, Louis Vuitton Handbags Replica โทรศัพท์ : 02-448-8323-6 โทรสาร : 02-448-8327
  Copyright © 2010 Granular Holding Co.,Ltd. All rights reserved. Powered byQPlusHost.com
  เช็คเมลล์@granularholding - เช็คเมลล์@granulargrowth